Warszawa, ul. Pomorska 31a (przy ul. Modlińskiej)
tel. 22 814 52 40

Diagnostyka i terapia MORA

Diagnostyka i terapia MORA jest całościową metodą diagnozowania i leczenia wykorzystującą ultrasubtelne drgania elektromagnetyczne organizmu człowieka. Koncepcja tej metody po jej odkryciu w 1977r., rozwinięta przez niemieckiego lekarza Franza Morella i inżyniera elektronika Ericha Rasche, została wykorzystana w urządzeniu nazwanym od skrótów nazwisk jego twórców aparatem MORA.
Podczas dwudziestokilkuletnich badań, prowadzonych w wielu krajach przez cenionych naukowców, (patrz literatura na końcu) jednoznacznie wykazano, że organizm każdego człowieka wytwarza własne, charakterystyczne tylko dla niego spektrum ultrasubtelnej elektromagnetycznej oscylacji, która może być elektronicznie zmierzona, przetworzona i wykorzystana do terapii. Uznanym obecnie jest fakt, że chemiczne procesy przebiegające w organizmach ludzi i zwierząt pozostają pod "informacyjną" kontrolą tych drgań. Ponadto, różne rodzaje narządów i komórek posiadają charakterystyczne spektrum drgań, które jest unikalne, dla każdego człowieka w danym czasie indywidualne. Te elektromagnetyczne oscylacje wykorzystywane w terapii MORA można porównać (choć są inne i bardziej subtelne) do impulsów serca wykrywanych przez elektrokardiograf (EKG), czy fal mózgowych mierzonych encefalografem (EEG).


Terapia aparatem MORA-SUPER jest wykonywana za pośrednictwem czterech receptorów mających bezpośredni kontakt z obiema rękami i nogami pacjenta. Drgania własne pacjenta są wprowadzane i wyprowadzane do i z urządzenia MORA za pośrednictwem receptorów i przewodów w taki sam sposób, jak impulsy nerwowe są doprowadzane do aparatów EKG lub EEG. Dodatkowo, zastosowanie specjalnych elektrod umożliwia ich użycie do określonych obszarów skóry lub okolic bólowych.

Aparat do terapii MORA poprzez aktywny filtr biologiczny jest w stanie rozróżnić, które sektory indywidualnych mikromagnetycznych informacji w danym momencie umożliwiają osiągnięcie najlepszych efektów terapii poprzez osłabienie lub podwyższenie potencjału energetycznego. Na przykład, obciążające organizm drgania pochodzące od odłożonych w organizmie metali ciężkich lub patologiczne drgania odzwierciedlające reakcję alergiczną na pewne substancje są inwertowane czyli zmieniane w ich lustrzane odbicie, po czym są zwracane organizmowi i w ten sposób osłabiają drgania obciążające, a po pewnym czasie je całkowicie wygaszają. Specjalny filtr natomiast oddziela i wzmacnia fizjologiczne drgania harmoniczne pacjenta stymulując siły witalne i obronne organizmu. Pacjent leczony jest przy tym wyłącznie potrzebnymi mu w tym momencie i tylko dla niego charakterystycznymi, właściwymi dla jego organizmu drganiami. W żadnej fazie terapii nie następuje jakikolwiek dopływ obcej energii ani obcych organizmowi substancji. Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie wygaszane aż w końcu zanikną zupełnie, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych - ich normalizacji i wyleczenia.

Istnieją oczywiście, jak w każdej metodzie leczniczej, pewne przeciwwskazania i ograniczenia w stosowaniu. Należą do nich: stany zagrożenia życia, wszczepiony rozrusznik serca, przyjmowana chemioterapia, ciąża.

W dniu przeprowadzania testów metodą biorezonansową nie powinno się pić kawy, alkoholu i o ile to możliwe palić tytoniu. W miarę możliwości prosimy nie wkładać ubrań wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyż są one bardzo silnie naładowane elektrycznie. Natomiast powinno się w dniu terapii i w dniach następnych wypijać duże ilości ( 1,5 - 2 litry dla osoby dorosłej) niegazowanej niskozmineralizowanej wody w celu ułatwienia detoksykacji organizmu.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych publikacji naukowych dotyczących metody biorezonansu:

Morell F., MORA Terapie, Karl F. Hag Verlag, Heidelberg 1987

Popp F.A., Neue horizonte der Medizin, Karl F. Haug Verlag, Heidelberg 1983

Van Wijk R., Wiegant F.A.C., Homeopatic remedies and pressure induced changes in the galvanic resistance of the skin, Dept. of Molecular Cell Biology, State University Utrecht 1989

Tsuei J., Lam F., Electroakupuncture Allergy Study, University of Hawaii 1982

Citro M., Smith C.W., Scott-Morley A., Pongratz W., Endler P.C., Transfer of information from molecules by means of electronic amplification, w : Ultra-High Dilution: Physiology and Physics, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holandia 1994

Prigogine I., La nuova alleanza, Longanesi, Milano 1981

Saxon-Burr, Blueprint for Immortality, Pub. C.W. Daniels, ISBN 0 85435 2813

Scott-Mumby K., Virtual Medicine

 

Kontakt

Warszawa, ul. Pomorska 31a
(przy ul. Modlińskiej)
tel. 22 814 52 40
czynne: pon-pt 9:00 - 19:00
Wszelkie prawa zastrzeżone realmed.pl